PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-870
91 51 3 150 326-9    PL-PKPC

201E-871 / 1984
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R120.05.1987ZNLE Gliwice
S117.10.1990ZNLE Gliwice
R318.11.1994ZNTK Lubań
R431.01.2000ZNTK Oleśnica
R528.02.2006ZNTK Oleśnica
P4/2 R629.01.2016CT Północny / CTU Bydgoszcz