PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-869
91 51 3 150 327-7    PL-PKPC

201E-870 / 1984
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R415.12.2000ZNLE Gliwice
R531.12.2007ZNTK Oleśnica
P4/2 R619.05.2016PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.