PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-860
91 51 3 150 336-8    PL-PKPC

201E-861 / 1984
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R631.10.2007ZNTK Oleśnica