PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-857
91 51 3 150 339-2    PL-PKPC

201E-858 / 1984
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R131.12.1987ZNLE Gliwice
R205.02.1993ZNTK Lubań
R326.04.1997ZNTK Oleśnica
R415.12.2003ZNTK Oleśnica
P4/2 R531.10.2011PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/2 R630.11.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.