PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-854
91 51 3 150 342-6    PL-PKPC

201E-855 / 1984
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R416.11.2000ZNLE Gliwice
R518.07.2005ZNLE Gliwice
P4/2 R630.07.2012PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R728.11.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.