PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-844
91 51 3 150 351-7    PL-PKPC

201E-845 / 1984
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R?31.10.2001ZNTK Poznań
R?13.11.2007ZNTK Oleśnica
P4/2 R?30.11.2015PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice