PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-842
91 51 3 150 353-3    PL-PKPC

201E-843 / 1984
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R314.08.1996ZNLE Gliwice
R430.07.2004ZNLE Gliwice
P4/2 R520.06.2012PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R625.10.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.