PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-840
91 51 3 150 355-8    PL-PKPC

201E-841 / 1984
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R530.07.2003ZNTK Oleśnica
R623.12.2009CT Kujawski / CT Bydgoszcz