PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-839
91 51 3 150 356-6    PL-PKPC

201E-840 / 1984
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R316.04.2002ZNTK Oleśnica
R424.04.2008ZNLE Gliwice
P4/2 R529.05.2017CT Północny / CTU Bydgoszcz