PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-838
91 51 3 150 357-4    PL-PKPC

201E-839 / 1984
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R311.08.2003ZNLE Gliwice
P4/2 R408.11.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R516.03.2018PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice