PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-836
91 51 3 150 359-0    PL-PKPC

201E-837 / 1984
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R631.05.2007ZNTK Oleśnica