PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-835
91 51 3 150 360-8    PL-PKPC

201E-836 / 1984
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R130.06.1986ZNLE Gliwice
S120.10.1989ZNLE Gliwice
R329.10.1993ZNLE Gliwice
R405.12.2001ZNTK Poznań
R529.02.2008ZNTK Oleśnica
P4/2 R613.05.2016CT Północny / CTU Bydgoszcz