PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-834
91 51 3 150 361-6    PL-PKPC

201E-835 / 1984
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R330.05.2001ZNLE Gliwice
R429.12.2008ZNLE Gliwice