PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-829
91 51 3 150 366-5    PL-PKPC

201E-830 / 1984
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R425.04.2002ZNTK Oleśnica
R513.05.2008ZNLE Gliwice