PKP Cargo
Śląski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-826
91 51 3 150 369-9    PL-PKPC

201E-827 / 1983
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R529.09.2001ZNTK Poznań
R631.05.2007ZNTK Oleśnica