PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-824
91 51 3 150 371-5    PL-PKPC

201E-825 / 1983
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R326.10.2000ZNTK Oleśnica
R417.11.2006ZNLE Gliwice
P4/2 R518.05.2012PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R624.08.2018CT Północny / CTU Bydgoszcz