PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-823
91 51 3 150 372-3    PL-PKPC

201E-824 / 1983
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R531.05.2004ZNTK Oleśnica
P4/2 R619.09.2011PKP CARGO TABOR Karsznice