PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-817
91 51 3 150 378-0    PL-PKPC

201E-818 / 1983
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R427.08.2003ZNTK Poznań
P4/2 R507.04.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.