PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach
ET22-817
91 51 3 150 378-0    PL-PKPC

201E-818 / 1983
PAFAWAG Wrocław
Rodzaj naprawy Data naprawy Wykonawca naprawy
R4 27.08.2003 ZNTK Poznań
P4/2 R5 07.04.2011 PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.