PKP Cargo
Północny Zakład Spółki w Gdyni

ET22-815
91 51 3 150 380-6    PL-PKPC

201E-816 / 1983
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R130.09.1986ZNLE Gliwice
R330.10.1997ZNTK Oleśnica
R407.11.2003ZNTK Oleśnica
P4/2 R530.04.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R608.09.2017CT Północny / CTU Bydgoszcz