PKP Cargo
Dolnośląski Zakład Spółki we Wrocławiu

ET22-812
91 51 3 150 383-0    PL-PKPC

201E-813 / 1983
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R520.02.2007ZNTK Oleśnica
P4/2 R630.04.2019PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice