PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-808 / ex. ET22-613
91 51 3 150 387-1    PL-PKPC

201E-614 / 1980
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R307.12.2000ZNLE Gliwice
R415.02.2007ZNTK Oleśnica