PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-807
91 51 3 150 388-9    PL-PKPC

201E-808 / 1983
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R429.09.2001ZNTK Poznań
R528.04.2008ZNTK Oleśnica