PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-804
91 51 3 150 391-3    PL-PKPC

201E-805 / 1983
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R315.11.2004ZNLE Gliwice
P4/2 R430.03.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R522.01.2019CT Zachodni / CTU Szczecin