PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-801
91 51 3 150 393-9    PL-PKPC

201E-802 / 1983
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R329.10.1996ZNTK Lubań
R430.06.2003ZNTK Poznań
P4/2 R525.10.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R631.07.2018CT Zachodni / CTU Szczecin