PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-794
91 51 3 150 399-6    PL-PKPC

201E-795 / 1983
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R310.12.1997ZNLE Gliwice
R427.06.2007ZNTK Oleśnica
P4/2 R529.08.2015PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.