PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-793
91 51 3 150 400-2    PL-PKPC

201E-794 / 1983
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R430.03.2004ZNLE Gliwice
P4/2 R531.01.2013PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.