PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-790
91 51 3 150 402-8    PL-PKPC

201E-791 / 1983
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R118.09.1987ZNLE Gliwice
S110.01.1991ZNLE Gliwice
R306.02.1995ZNTK Lubań
R407.12.1999ZNTK Oleśnica
R522.09.2005ZNTK Oleśnica
P4/2 R625.02.2013CT Północny / CTU Bydgoszcz