PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-788
91 51 3 150 404-4    PL-PKPC

201E-789 / 1983
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R525.04.2003ZNTK Poznań
R630.01.2011CT Północny / CTU Bydgoszcz
P4/2 R719.11.2018NEWAG Gliwice