PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-786
91 51 3 150 406-9    PL-PKPC

201E-787 / 1983
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R427.07.2007ZNTK Oleśnica
P4/2 R519.03.2015PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice