PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-785
91 51 3 150 407-7    PL-PKPC

201E-786 / 1983
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R120.04.1985ZNLE Gliwice
S110.06.1988ZNLE Gliwice
R326.10.1992ZNLE Gliwice
R418.06.1998ZNTK Lubań
R531.12.2003ZNTK Oleśnica
P4/2 R625.04.2012PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R712.09.2018CT Północny / CTU Bydgoszcz