PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-782
91 51 3 150 409-3    PL-PKPC

201E-783 / 1983
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R318.12.2001ZNTK Poznań
P4/2 R420.10.2011PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/2 R528.02.2018PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice