PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-774
91 51 3 150 415-0    PL-PKPC

201E-775 / 1983
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R1+A31.12.1986ZNLE Gliwice
S124.11.1989ZNLE Gliwice
R315.09.1994ZNLE Gliwice
R430.09.1998ZNTK Oleśnica
R501.09.2003ZNTK Oleśnica
P4/2 R616.02.2012PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R718.05.2018CT Północny / CTU Bydgoszcz