PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-772
91 51 3 150 417-6    PL-PKPC

201E-773 / 1983
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R105.04.1985ZNLE Gliwice
S123.12.1987ZNLE Gliwice
R325.10.1991ZNLE Gliwice
R401.03.1996ZNTK Lubań
R530.04.2002ZNTK Poznań
R630.06.2008CM Szczecin