PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-771
91 51 3 150 418-4    PL-PKPC

201E-772 / 1983
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R301.12.2000ZNTK Oleśnica
R409.08.2007ZNLE Gliwice