PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-765
91 51 3 150 423-4    PL-PKPC

201E-766 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R317.10.1995ZNLE Gliwice
R416.01.2004ZNLE Gliwice
P4/2 R509.03.2012PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R616.07.2018PKP CARGOTABOR ZNT Ostrów Wlkp.