PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-763
91 51 3 150 425-9    PL-PKPC

201E-764 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R330.11.1999ZNLE Gliwice
R421.03.2008ZNTK Oleśnica