PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-761
91 51 3 150 427-5    PL-PKPC

201E-762 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R226.09.1991ZNLE Gliwice
R324.01.1996ZNLE Gliwice
R429.08.2003ZNTK Poznań
P4/2 R531.08.2011PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/2 R610.07.2018CT Zachodni / CTU Szczecin