PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-758
91 51 3 150 430-9    PL-PKPC

201E-759 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R430.01.2001ZNLE Gliwice
P4/2 R530.11.2011PKP CARGO TABOR Karsznice
P4/2 R625.09.2018CT Zachodni / CTU Szczecin