PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-757
91 51 3 150 431-7    PL-PKPC

201E-758 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R531.01.2007ZNTK Oleśnica