PKP Cargo
Centralny Zakład Spółki w Warszawie

ET22-756
91 51 3 150 432-5    PL-PKPC

201E-757 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R427.05.2002ZNTK Poznań
R531.07.2008ZNTK Oleśnica