PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-753
91 51 3 150 435-8    PL-PKPC

201E-754 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R330.04.1996ZNLE Gliwice
R426.01.2005ZNLE Gliwice
P4/2 R511.07.2013CT Północny / CTU Bydgoszcz