PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-751
91 51 3 150 437-4    PL-PKPC

201E-752 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R527.08.2003ZNTK Oleśnica
R610.12.2009CT Wielkopolski / CT Poznań