PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-741
91 51 3 150 447-3    PL-PKPC

201E-742 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R410.12.2003ZNLE Gliwice
P4/2 R509.08.2011PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R630.06.2018CT Zachodni / CTU Szczecin