PKP Cargo
Południowy Zakład Spółki w Katowicach

ET22-740
91 51 3 150 448-1    PL-PKPC

201E-741 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R414.04.2004ZNLE Gliwice
P4/2 R510.03.2014PKP CARGOLOK Ostrów Wlkp.