PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-738
91 51 3 150 450-7    PL-PKPC

201E-739 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R403.03.2000ZNLE Gliwice
R516.07.2008ZNLE Gliwice
P4/2 R607.12.2016CT Północny / CTU Bydgoszcz