PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-737
91 51 3 150 451-5    PL-PKPC

201E-738 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R331.05.1996ZNLE Gliwice
R417.12.2002ZNTK Oleśnica
R522.07.2008ZNTK Oleśnica