PKP Cargo
¦l±ski Zakład Spółki w Tarnowskich Górach

ET22-736
91 51 3 150 452-3    PL-PKPC

201E-737 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R323.03.1994ZNTK Lubań
R410.10.2003ZNLE Gliwice
P4/2 R514.03.2012PKP CARGO TABOR Ostrów Wlkp.
P4/2 R628.09.2018PKP CARGOTABOR ZNT Zduńska Wola Karsznice