PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-731
91 51 3 150 455-6    PL-PKPC

201E-732 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R130.06.1984ZNLE Gliwice
S131.10.1986ZNLE Gliwice
R219.03.1990ZNLE Gliwice
R409.08.1994ZNTK Lubań
R531.01.1998ZNTK Ole¶nica
R631.07.2003ZNTK Poznań
R706.01.2010CT Zachodniopomorski / CT Szczecin
P4/2 R827.12.2016CT Północny / CTU Bydgoszcz