PKP Cargo
Zachodni Zakład Spółki w Poznaniu

ET22-728
91 51 3 150 458-0    PL-PKPC

201E-729 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R409.03.2004ZNLE Gliwice
P4/2 R522.08.2014CT Zachodni / CTU Szczecin