PKP Cargo
Wschodni Zakład Spółki w Lublinie

ET22-727
91 51 3 150 459-8    PL-PKPC

201E-728 / 1982
PAFAWAG Wrocław

Rodzaj napr. Data naprawy Wykonawca naprawy
R321.12.1998ZNLE Gliwice
R431.05.2008ZNLE Gliwice